Obowiązek informacyjny

Administratorem Danych Osobowych jest 3Way Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 8, 00-631 Warszawa (dalej jako „Spółka” ), e-mail: info@3way.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejestrowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000262405. Z Inspektorem Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: rodo@3way.pl

Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych i prawo ich przenoszenia. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

Podanie danych jest dobrowolne. Nie musisz wypełniać formularza, jednak bez podania danych nie będziesz mógł założyć konta i korzystać z usługi świadczonej przez 3Way Sp.zo.o

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz lit. f RODO, czyli tego rozporządzenia. . Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie dodatkowych komunikatów marketingowych również na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne .

Odbiorcami danych osobowych będą:

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

Przysługują Ci dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli 3Way Sp.zo.o. przetwarza je:

Twoje dane nie będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczy